Stiftelsen Ahimsa

Vi bidrar till sunda tankar. Handlingar som inte skadar. En fredligare värld.

Stiftelsen Ahimsa utvecklar metoder för reflektion, kommunikation och personlig utveckling. Vi skapar mötesplatser för samtal och utbildningar.

Vi samarbetar med personer och organisationer som vill utveckla människors förmåga att leva utan att skada sig själva eller andra. Vår ambition är att medverka till en sund och fredlig värld.

Vi lägger vikt vid människors behov av att hitta sina egna svar på de viktiga frågorna om livet vi lever tillsammans. Vi verkar utifrån Ahimsa som princip, vilket betyder att inte använda våld; att leva utan att skada. 

Nu kan du utbilda dig till diplomerad samtalsledare!

Få av oss som arbetar inom människovårdande yrken har fått tillfälle att träna och reflektera kring hur vi samtalar om våld i nära relationer. Vi vågar fråga men kan behöva fler verktyg för att stötta. Vi hjälper andra men kan behöva hitta sätt att själva må bra i ett tufft arbete. Därför har vi, med integrerad kunskap om våldsutsatthet, samtalsmetodik och mindfulness, utvecklat samtalsspelet Ahimza. Utbildningen stärker dig som person och ger en grund för att djupare reflektera kring din egen förståelse av våld. Du får träna i att lyssna med närvaro och acceptans och såklart en ordentlig genomgång av hur spelets och samtalsmetodiken fungerar. När 2-3 maj 2024 (vecka 18). Utbildningen omfattar en något förlängd torsdag och en kortare fredag, då vi slutar kl. 14.00. För diplomering förutsätts deltagande båda dagarna. Plats Hälsans hus, Fjällgatan 23 B, Stockholm. Målgrupp Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma och ideellt arbetande som möter eller kan komma att möta personer som upplevt våld i nära relation. Lämplig grundutbildning är socionom, psykolog, behandlingspedagog eller liknande och grundläggande kunskaper om våld i nära relation. Innehåll Utöver att vara en utbildning i att leda samtalsspelet Ahimza är detta också en träning i att lyssna med medveten närvaro och acceptans som grund. Detta är en form av lyssnande som tillåter oss att dela en upplevelse utan att behöva känna att vi tar över den. Det är också en utbildning där deltagarna ges tillfälle att reflektera över sin egen förståelse och värderingar kring nära relationer och våldsutsatthet. Kostnad Utbildnignen kostar 15.500 kr. I priset ingår samtalsspelet Ahimza samt lunch och fika under båda utbildningsdagarna. Frågor Kontakta: Åsa Lindén, info@stiftelsenahimsa.com Anmälan Görs via anmälningsformuläret på hemsidan. Mer om spelet.... Samtalsspelet Ahimza ger professionella inom människovårdande yrken möjlighet att träna på samtal om våld i nära relationer. Genom att svara på frågorna i spelet får du som deltagare möjlighet att reflektera över dina egna värderingar och samtidigt utveckla din förmåga att förstå och möta andra synsätt. För att den som utsatts för våld i en nära relation ska få hjälp behöver vi professionella både våga fråga och orka lyssna. Vi vet att exponering för andra människors trauman kan skada även den lyssnar och det finns begrepp som sekundärtraumatisering och utbrändhet för att beskriva detta. Användningen av samtalsspelet är en del i att motverka en sådan utveckling. Med hjälpa av spelet får vi träna på att lyssna på djupet och på att ta emot en berättelse utan att ta över den. Utifrån är samtalsverktyget ett enkelt bordsspel med frågekort. Inifrån sett skapar enkelheten en avslappnande och trygg miljö för autentiska samtal. Med kraftfulla frågor och professionella spelledare utvecklas deltagarnas egna referensramar och samtidigt medvetenheten om andra synsätt. Spelets övergripande tema är nära relationer och våldsutsatthet. Samtalsspelet kan användas vid handledning, utbildning, grupputveckling och personlig utveckling. Varje spelomgång leds av en spelledare. Spelledaren ansvarar för att deltagarna följer strukturen och att alla får möjlighet att tala, lyssna och bli lyssnade på. Den som är spelledare ska ha genomgått Stiftelsens utbildning för diplomerade spelledare.

Åsa Lindén

Ordförande

Utbildar i samtalsspelet Ahimza

Monica Wimmergren

Styrelsemedlem

Utbildar i samtalsspelet Ahimza

  • Oxelösund, Sweden
  • Lerstigen 2, 613 41 Oxelösund

Organisationsnummer: 8024822184

Utbildningen till samtalsledare genomförs den 2-3 maj 2024.
Dag 1: 10.00-18.00 och dag 2: 9.30-14.00.
Plats, Hälsans hus, Fjällgatan 23 B, Stockholm.
Sista anmälningsdag: den 15 april 2024. Anmälan är bindande men utbildningsplatsen kan överlåtas till annan en person. 

Anmälan - utbildning i samtalsspelet Ahimza

*
*
*
*

Fakturauppgifter

*
*
*
*
*
*