Stiftelsen Ahimsa

Vi bidrar till sunda tankar. Handlingar som inte skadar. En fredligare värld.

Stiftelsen Ahimsa utvecklar metoder för reflektion, kommunikation och personlig utveckling. Vi skapar mötesplatser för samtal och utbildningar.

Vi samarbetar med personer och organisationer som vill utveckla människors förmåga att leva utan att skada sig själva eller andra. Vår ambition är att medverka till en sund och fredlig värld.

Vi lägger vikt vid människors behov av att hitta sina egna svar på de viktiga frågorna om livet vi lever tillsammans. Vi verkar utifrån Ahimsa som princip, vilket betyder att inte använda våld; att leva utan att skada.

Vi har under 2023 tagit fram samtalsspelet Ahimza.

Ahimsa är inom olika andliga traditioner principen för icke-våld, att inte skada vare sig dig själv eller andra.

Samtalsspelet Ahimza ger dig som är volontär eller jobbar inom människovårdande yrken möjlighet att träna på samtal om våld i nära relationer.

Inbjudan - vill ni prova samtalsspelet Ahimza?

Få av oss som arbetar inom människovårdande yrken får tillfällen att tillsammans med kollegor träna och reflektera kring hur vi samtalar om våld i nära relationer. Vi vågar fråga om våld men kan behöva fler verktyg för att stötta våldsutsatta. Vi är vana vid att hjälpa andra men kan behöva hitta sätt att själva må bra i ett tufft arbete. Därför har Stiftelsen Ahimsa, med integrerad kunskap om våldsutsatthet, samtalsmetodik och mindfulness, utvecklat samtalsspelet Ahimza. Under sommaren har vi inga nya utbildningstillfällen för samtalsledare men däremot möjlighet att komma ut till era verksamheter för att berätta om Ahimza och spela med er. Ahimza är ett samtalsverktyg. Genom samtalen får ni möjlighet att reflektera kring nära relationer, era egna värderingar och skapa en fördjupad förståelse av våld. Ni får träna på att lyssna med närvaro och acceptans. Målgrupp Erbjudandet vänder sig till yrkesverksamma och ideellt arbetande som möter eller kan komma att möta personer som upplevt våld i nära relation. Innehåll Under 1-2 timmar ger vår utbildade samtalsledare er arbetsgrupp en introduktion till samtalsspelet Ahimza och spelar tillsammans mer er. När Ni kan boka tid med våra samtalsledare under juni till augusti 2024. Var Vi har tillgängliga samtalsledare i Stockholm, Sörmland, Östergötland och Småland. Kostnad Vi erbjuder introduktionen till självkostnadspris. Frågor och anmälan Kontakta: Åsa Lindén, info@stiftelsenahimsa.com Mer om spelet.... Samtalsspelet Ahimza ger er som är volontärer eller jobbar inom människovårdande yrken möjlighet att träna på samtal om våld i nära relationer. Genom att svara på frågorna i spelet får ni som deltagare möjlighet att reflektera över era egna värderingar och samtidigt utveckla er förmåga att förstå och möta andra synsätt. För att den som utsatts för våld i en nära relation ska få hjälp behöver ni som professionell både våga fråga och orkar lyssna. Vi vet att exponering för andra människors trauman kan skada även er som lyssnar och det finns begrepp som sekundärtraumatisering och utbrändhet för att beskriva detta. Användningen av samtalsspelet är en del i att motverka en sådan utveckling. Med hjälpa av spelet får ni träna på att lyssna på djupet och på att ta emot en berättelse utan att ta över den. Utifrån är samtalsverktyget ett enkelt bordsspel med frågekort. Inifrån sett skapar enkelheten en avslappnande och trygg miljö för autentiska samtal. Med kraftfulla frågor och professionella spelledare utvecklas era egna referensramar och samtidigt medvetenheten om andra synsätt. Spelets övergripande tema är nära relationer och våldsutsatthet. Samtalsspelet kan användas vid handledning, utbildning, grupputveckling och personlig utveckling. Varje spelomgång leds av en spelledare. Spelledaren ansvarar för att deltagarna följer strukturen och att alla får möjlighet att tala, lyssna och bli lyssnade på. Den som är spelledare ska ha genomgått Stiftelsens utbildning för diplomerade spelledare.

Åsa Lindén

Ordförande

Utbildar i samtalsspelet Ahimza

Monica Wimmergren

Styrelsemedlem

Utbildar i samtalsspelet Ahimza

  • Oxelösund, Sweden
  • Lerstigen 2, 613 41 Oxelösund

Organisationsnummer: 8024822184