Stiftelsen Ahimsa utvecklar metoder för reflektion, kommunikation och personlig utveckling. Vi skapar mötesplatser för samtal och utbildningar.

Vi samarbetar med personer och organisationer som vill utveckla människors förmåga att leva utan att skada sig själva eller andra. Vår ambition är att medverka till en sund och fredlig värld.

Vi lägger vikt vid människors behov av att hitta sina egna svar på de viktiga frågorna om livet vi lever tillsammans. Vi verkar utifrån Ahimsa som princip, vilket betyder att inte använda våld; att leva utan att skada.

Vi har under 2023 tagit fram samtalsspelet Ahimza.

Ahimsa är inom olika andliga traditioner principen för icke-våld, att inte skada vare sig dig själv eller andra.

Samtalsspelet Ahimza ger dig som är volontär eller jobbar inom människovårdande yrken möjlighet att träna på samtal om våld i nära relationer.