Åsa Lindén

Ordförande

Utbildar i samtalsspelet Ahimza

Monica Wimmergren

Styrelsemedlem

Utbildar i samtalsspelet Ahimza